CCPR

Cập nhật: Tháng 7 15, 2020

Cookie và Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể được xem bằng cách theo các liên kết sau:

Chúng tôi ẩn danh IP bất cứ khi nào có thể.

Chúng tôi sử dụng quảng cáo Google Adsense không được cá nhân hóa ở California theo khuyến nghị CCPR của Google.

Chúng tôi không theo dõi nhân khẩu học, sở thích hoặc tiếp thị lại / nhắm mục tiêu lại.

Chúng tôi lưu trữ không có chi tiết cá nhân.

Chúng tôi có chính sách bảo mật nội bộ giới hạn mọi nhân viên truy cập dữ liệu.

Chúng tôi sử dụng tường lửa an toàn thông qua Sucuri Security.

Không ai trong số những người dùng trang web của chúng tôi tạo tài khoản. Không có email hoặc tên của người dùng của chúng tôi được thu thập.

Có các chính sách từ chối Google Analytics trong Chính sách bảo mật.

Làm thế nào để Liên hệ

Vui lòng truy cập https://estnn.com/contact hoặc gửi email cho chúng tôi tại info@estnn.com.