GDPR

Actualizat: iulie 15, 2020

Politica noastră de Cookie și Confidențialitate poate fi vizualizată urmând aceste linkuri:

Anonimizăm adresele IP ori de câte ori este posibil.

Folosim reclame Google Adsense nepersonalizate în UE, conform recomandărilor Google GDPR.

Nu urmărim demografie, interese sau remarket / retarget.

Nu stocăm detalii personale.

Avem o politică de securitate internă care limitează orice angajați să acceseze date.

Folosim un firewall securizat prin Sucuri Security.

Niciunul dintre utilizatorii site-ului nostru nu creează conturi. Nu sunt colectate e-mailuri sau numele utilizatorilor noștri.

În Politica de confidențialitate există politici de renunțare la Google Analytics.

Cum să ne contactați

Te rog viziteaza https://estnn.com/contact sau trimiteți-ne un e-mail la adresa info@estnn.com.