Regulamin

Zaktualizowano: kwiecień 25, 2021

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy dotyczące korzystania z witryny ESTNN.

Wchodząc na tę stronę, zakładamy, że w pełni akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania ze strony internetowej ESTNN, jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków określonych na tej stronie.

Następująca terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszelkich lub wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby uzyskującej dostęp do tej witryny internetowej i akceptującej warunki Spółki. „Firma”, „my”, „my”, „nas” i „nas” odnoszą się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych lub do Klienta lub do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, czy to poprzez formalne spotkania o ustalonym czasie trwania, czy w inny sposób, w wyraźnym celu spełnienia Potrzeby klienta w zakresie świadczenia określonych usług / produktów Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem i z zastrzeżeniem jego postanowień. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich literach i / lub on / ona lub oni jest traktowane jako zamienne, a zatem odnoszące się do tego samego.

Etyka, standardy i korekty

Etyka, standardy i korekty

Polityka plików "cookies"

Informacja o plikach cookie

Polityka prywatności

Polityka prywatności

RODO / CCPR

GDPRCCPR

Licencja

O ile nie określono inaczej, ESTNN i / lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów w ESTNN. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz przeglądać i / lub drukować strony z https://estnn.com do użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

 1. Opublikuj ponownie materiał z https://estnn.com
 2. Sprzedawaj, wynajmuj lub sub-licencjonuj materiał z https://estnn.com
 3. Powiel, powiel lub skopiuj materiały z https://estnn.com

Redystrybuuj zawartość z ESTNN (chyba że treść jest specjalnie przeznaczona do redystrybucji).

Użyj licencji

 1. Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej ESTNN wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, a w ramach tej licencji nie możesz:
  1. modyfikować lub kopiować materiałów;
  2. używać materiałów w celach komercyjnych lub w jakimkolwiek publicznej prezentacji ust komercyjnych i niekomercyjnych);
  3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej ESTNN;
  4. usunięcie wszelkich praw autorskich lub innych praw własności zapisy z materiałów lub
  5. przenieść materiały na inną osobę lub "zwierciadło" materiałów na dowolnym innym serwerze.
 2. Ta licencja wygasa automatycznie, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez ESTNN w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

Połączenia z naszą Treścią

 1. Następujące organizacje mogą linkować do naszej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:
  1. Agencje rządowe;
  2. Wyszukiwarki;
  3. Organizacje informacyjne;
  4. Dystrybutorzy katalogów online, którzy wymieniają nas w katalogu, mogą łączyć się z naszą witryną w ten sam sposób
   sposób, w jaki hiperłącza się do stron internetowych innych wymienionych firm; i
  5. Systemowe akredytowane firmy z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, centrów handlowych charytatywnych,
   i zbiórki charytatywne, które mogą nie zawierać hiperłączy do naszej strony internetowej.
 1. Organizacje te mogą przez długi czas łączyć się z naszą stroną główną, z publikacjami lub innymi stronami internetowymi
  jako link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie oznacza fałszywie sugerowania sponsoringu, poparcia lub
  zatwierdzenie strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście łączenia
  strona partii.
 2. Możemy rozważyć i zaakceptować według własnego uznania inne wnioski o połączenia z następujących rodzajów organizacji:
  1. powszechnie znane konsumenckie i / lub biznesowe źródła informacji, takie jak Chambers of Commerce, American
   Stowarzyszenie motoryzacyjne, AARP i Unia Konsumentów;
  2. Witryny społecznościowe dot.com;
  3. Stowarzyszeń lub innych grup reprezentujących organizacje charytatywne, w tym placówek charytatywnych,
  4. Dystrybutorzy katalogów online;
  5. Portale internetowe;
  6. Księgowych, prawniczych i konsultingowych, których głównymi klientami są firmy; i
  7. Instytucji edukacyjnych i stowarzyszeń handlowych.

Zatwierdzimy prośby o umieszczenie łącza od tych organizacji, jeśli ustalimy, że: (a) łącze nie będzie niekorzystnie wpływać na nas ani na nasze akredytowane firmy (na przykład stowarzyszenia handlowe lub inne organizacje reprezentujące z natury podejrzane rodzaje działalności, takie jak praca w miejscu pracy) możliwości domu, nie mogą się łączyć); (b) organizacja nie ma niezadowalających wyników z nami; (c) korzyści płynące dla nas z widoczności hiperłącza przeważają nad brakiem linku w kontekście ogólnych informacji o zasobach lub są w inny sposób zgodne z treścią redakcyjną w biuletynie lub podobnym produkcie wspierającym misję organizacji.

Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi stronami internetowymi pod warunkiem, że
link: (a) nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony łączącej.

Jeśli należą do organizacji wymienionych w pkt 2 powyżej i są zainteresowani łączeniem się z naszą witryną internetową, musisz powiadomić nas, wysyłając wiadomość e-mail info@estnn.com. Proszę podać swoje imię, nazwę organizacji, dane kontaktowe (np. Numer telefonu i / lub adres e-mail) oraz adres URL witryny, listę adresów URL, z którymi chcesz się połączyć z naszą witryną, Oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do której chcesz połączyć. Zezwól na odpowiedź 2-3 tygodni.

Zatwierdzone organizacje mogą połączyć się z naszą witryną internetową w następujący sposób:

 1. Korzystając z naszej nazwy firmy; lub
 2. Poprzez użycie jednolitego adresata zasobów (adresu WWW), z którym się łączy; lub
 3. Wykorzystanie jakiegokolwiek innego opisu naszej Witryny lub powiązanego z nią materiału ma sens w ramach
  kontekst i format treści na stronie podmiotu łączącego.

Zabronione będzie używanie logo ESTNN lub innej grafiki do łączenia bez licencji na znak towarowy
umowa.

Ograniczenia

W żadnym wypadku ESTNN ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej ESTNN, nawet jeśli ESTNN lub upoważniony przedstawiciel ESTNN został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiego uszkodzenia. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

IFrame

Bez uprzedniej zgody i wyraźnej pisemnej zgody, nie możesz tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych lub
korzystać z innych technik, które zmieniają w jakikolwiek sposób wizualną prezentację lub wygląd naszej strony internetowej.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo, w dowolnym momencie i według własnego uznania, do żądania usunięcia wszystkich linków lub jakichkolwiek konkretnych
link do naszej strony internetowej. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej strony internetowej na takie żądanie. My także
zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym czasie. Kontynuując
aby połączyć się z naszą witryną, zgadzasz się przestrzegać tych warunków i przestrzegać ich.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz jakikolwiek link w naszej Witrynie lub na dowolnej połączonej stronie internetowej, który z jakiegokolwiek powodu budzi zastrzeżenia, możesz skontaktować się z
nas o tym. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie będziemy mieli na to żadnego obowiązku ani nie odpowiemy
bezpośrednio do Ciebie.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje na tej stronie były prawidłowe, nie gwarantujemy jej kompletności
lub dokładność; ani nie zobowiązujemy się do zapewnienia, że ​​strona internetowa pozostaje dostępna lub że materiał na
Strona internetowa jest aktualizowana.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pojawiające się na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz się na odszkodowanie
i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z Twojej Witryny lub opartymi na niej. Żadne linki nie mogą się pojawić
na stronie internetowej lub w dowolnym kontekście zawierającym treść lub materiały, które mogą być interpretowane jako
zniesławiające, obsceniczne lub kryminalne, lub które narusza lub w inny sposób narusza lub wspiera naruszenie lub
inne naruszenie praw osób trzecich.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z tej witryny (w tym, bez ograniczeń, wszelkie gwarancje dorozumiane przez prawo w odniesieniu do zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i / lub lub użycie rozsądnej opieki i umiejętności). Nic w tym zastrzeżeniu nie będzie:

 1. Ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Państwa odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikłe z zaniedbania;
 2. Ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub fałszywe przedstawienie;
 3. Ograniczyć którekolwiek z naszych lub Twoich zobowiązań w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony zgodnie z obowiązującym prawem; lub
 4. Wykluczyć którekolwiek z naszych lub Twoich zobowiązań, których nie można wykluczyć z obowiązującego prawa.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji iw innych punktach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a)
podlegają powyższemu paragrafowi i (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności lub
w odniesieniu do przedmiotu niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności wynikającej z umowy, z czynu niedozwolonego
(w tym zaniedbanie) i za naruszenie ustawowego obowiązku.

W zakresie, w jakim strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są dostarczane bezpłatnie,
nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Prawo

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Ontario w Kanadzie i nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądów w tej prowincji, kraju lub lokalizacji.

Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące któregokolwiek z naszych warunków, proszę Skontaktuj się z nami.