Etyka, standardy i korekty

Zaktualizowano: 25 kwietnia 2021 r. | Dla autorów ESTNN i zainteresowanych stron

Pozyskiwanie, plagiat i atrybucja

Osadza

Najświeższe wiadomości, takie jak posty w mediach społecznościowych, odnoszące się do turniejów, składy drużyn i notatki o łatkach, powinny być zawsze osadzone. Jeśli to możliwe, cytując komentarz publicznego komentatora, gracza lub organizacji w mediach społecznościowych, powinniśmy umieścić go w artykule. Jeśli artykuł zawiera już dużo elementów osadzonych lub cytat jest częścią długiego łańcucha komentarzy, możemy umieścić link do źródła cytatu w kopii treści. Jeśli osoba publiczna poprosi o usunięcie osadzania, możemy przyjąć tę prośbę, jednak ponieważ te posty są już publiczne i opublikowane na osi czasu danej osoby, zastrzegamy sobie prawo do odmowy, jeśli uważamy, że osadzanie dodaje ważny lub niezbędny kontekst do utworu. Gdy cytowane posty pochodzą od fana lub prywatnego komentatora, autorzy powinni starać się skontaktować i poprosić o pozwolenie na umieszczenie ich w witrynie. Jeśli w tym przypadku odmówiono zgody, nie należy używać ani odwoływać się do osadzania.

Sprawdzanie faktów

Upewnij się, że wszystkie podane informacje są poprawne. Od naszych autorów oczekuje się dokładności i dostarczania informacji, które można prześledzić do zaufanego i zweryfikowanego źródła. Oczekuje się, że wydawcy będą zgłaszać wszelkie pytania dotyczące podanych informacji przed opublikowaniem utworu. Zawsze możemy zaktualizować i dodać dodatkowe informacje po opublikowaniu utworu. Dużo trudniej jest wydać odwołanie, jeśli informacja jest nieaktualna. Jeśli autor nie jest pewien, należy przekazać informacje redaktorowi, aby można było podjąć decyzję o zatrzymaniu lub opublikowaniu.

Plagiat

ESTNN nie zezwala na żadną formę plagiatu. Redaktorzy regularnie audytują i sprawdzają artykuły za pomocą oprogramowania, które wykrywa przypadki plagiatu. ESTNN oczekuje, że wszyscy pisarze transkrybują informacje na własne unikalne słowa, w tym informacje w komunikatach prasowych. Kopiowanie i wklejanie hurtowe z innych źródeł nie będzie tolerowane. Każdy pisarz uznany za plagiatującego swoją pracę zostanie usunięty.

Cytaty

Anonimowe cytaty: ESTNN lubi unikać anonimowych cytatów, jednak zdarzają się sytuacje, w których jest to nieuniknione. Pisarze powinni zawsze pamiętać, że wywiady są rejestrowane, chyba że zgodziłeś się na nierejestrowanie lub w tle. W naszej branży jest bardzo niewiele powodów, aby przeprowadzić nieoficjalny wywiad, więc jest to mocno odradzane. Jeśli masz historię, która będzie wymagała anonimowych cytatów, odeślij tę historię i swoje źródło do redaktora. Redaktor będzie współpracował z Tobą i źródłem, aby znaleźć alternatywne przypisanie, jeśli to możliwe. Może to obejmować użycie pseudonimu lub znacznika internetowego. Tam, gdzie należy użyć anonimowego cytatu, pisarze muszą wyjaśnić, że najpierw próbowaliśmy uzyskać źródło w rekordzie. Przykład: „X rozmawiał z ESTNN tylko pod warunkiem, że nie zostanie nazwana”. Tam, gdzie to możliwe, powinniśmy podać informacje, które określają, dlaczego wykorzystano źródło, bez bezpośredniego ich identyfikowania. Przykład: „Według źródła, którego praca umożliwia im bliski kontakt z pracownikami Riot Games…” Autorzy powinni zachować ostrożność, aby nie ujawnić tożsamości poufnych źródeł, w tym unikać umieszczania nazwy źródła na piśmie na niezabezpieczonych kanałach. Atrybucja: wszystkie cytaty muszą być przypisane do ich źródła. Gdy cytat został przekazany bezpośrednio do ESTNN, należy go wskazać w punktach w kopii treści. Na przykład „X powiedział ESTNN” lub „X rozmawiał z ESTNN”. Cytaty z innych punktów sprzedaży muszą być przypisane do tego punktu: „told ESPN” itp. z linkiem do artykułu, z którego zaczerpnięto cytat. Cytaty pochodzące z komunikatów prasowych można przypisać osobie dokonującej ogłoszenia lub ogólnie komunikatowi prasowemu. Przykład „… powiedział Jack Etienne, dyrektor generalny Cloud 9” lub „Cloud 9 podany w komunikacie prasowym”. Zatwierdzenie cytatu: pisarze ESTNN nie wysyłają swoich projektów do źródeł ani osób przeprowadzających wywiady z obietnicą zatwierdzenia. Źródła nie mogą zatwierdzać ich cytatów przed publikacją. Wszystkie cytaty wygenerowane w historiach ESTNN są zapisane. Pisarz może zdecydować się na udostępnienie linku do swojej historii ze źródłem, gdy zostanie udostępniony na żywo w ramach uprzejmości i zezwolić mu na udostępnienie go własnym odbiorcom. Źródło nie może jednak żądać od autora jakichkolwiek zmian w stosunku do cytowanego materiału. Błędy pisowni w nazwiskach, nieprawidłowe tytuły stanowisk lub inne drobne poprawki mogą być wymagane. W przypadku zarzutów o poważnym lub spornym charakterze pisarz może wysłać wiadomość e-mail do osoby z uprzejmości, aby poinformować ją o temacie historii i zapewnić im możliwość zajęcia się roszczeniami i zaoferowania własnego cytatu. Nigdy nie zgadzaj się na zatwierdzenie cytatów ze źródła bez wcześniejszej rozmowy z redaktorem! Spory dotyczące cytatów: Jeśli źródło kwestionuje opublikowanie cytatu, pisarz i jego redaktor przejrzą notatki i/lub nagrania pisarza, aby ustalić, czy cytat został opublikowany niedokładnie. Jeśli jest niedokładny, wycena zostanie zaktualizowana, a poprawka zostanie wydana w kopii głównej pracy.

Aktualizacje, poprawki i edycje

Aktualizacje i poprawki do kopii treści

Gdy artykuł będzie wymagał opublikowania aktualizacji lub korekty, autor powinien przekazać aktualizacje / poprawki do redaktora dyżurnego, aby upewnić się, że są one dostosowywane w odpowiednim czasie. Niektóre historie mogą wymagać aktualizacji, takich jak najświeższe informacje o tytule, relacja z turnieju lub konwencji lub inne trwające wydarzenia. Historie te można aktualizować o informacje, gdy stają się dostępne. Pisarze powinni wskazać w kopii treści, kiedy pojawią się aktualizacje danego utworu. Przykład: „Bądź na bieżąco z aktualizacjami, ponieważ ESTNN przynosi więcej informacji na temat tej rozwijającej się historii”. Kiedy historia jest aktualizowana, w kopii głównej należy umieścić linię wskazującą datę, w której informacje są aktualne. Przykład: „Ten artykuł został zaktualizowany o dalsze szczegóły i jest aktualny od 10 maja”.

Usunięcia

Zgodnie z ogólną zasadą, żadne wiadomości z serwisu nie powinny być usuwane. Może się zdarzyć, że artykuł będzie musiał zostać usunięty, zwłaszcza w sytuacji, gdy wytyczne prawne lub władze zażądały usunięcia materiału. W takich przypadkach ESTNN zastosuje się do tej porady. Jeśli niektóre informacje w artykule są nieprawidłowe lub nieaktualne, dopuszczalne jest usunięcie tych informacji z kopii treści artykułu. Jeśli informacja jest aktualizacją, zapoznaj się z powyższą sekcją, jak wskazać to czytelnikowi. Chociaż staramy się tego uniknąć poprzez należytą staranność i weryfikację faktów, mogą zdarzyć się sytuacje, w których zostaniemy „oszukani”. Jeśli tak się stanie, zamiast usuwać fragment, należy go zaktualizować, aby wskazać, że historia jest fałszywa i wydać poprawkę. Przeprosiny można również wydać, jeśli redaktor uzna to za konieczne.

Względy prawne i etyczne

Zarzuty

ESTNN stara się unikać drukowania jakichkolwiek nieuzasadnionych zarzutów przeciwko jakimkolwiek osobom. Z reguły nasza strona internetowa nie obejmuje plotek ani oszczerstw wymierzonych w charakter osoby. W przypadku postawienia poważnego zarzutu przedstawicielowi branży, jesteśmy zobowiązani do zgłaszania wszelkich działań podjętych przez odpowiednich interesariuszy, organy prawne oraz organy wykonawcze i ustawodawcze. W rzadkich przypadkach, gdy ESTNN ma historię do zerwania z poważnymi zarzutami, zespół redakcyjny zaangażuje radcę prawnego, zanim taka historia zostanie opublikowana. W takich przypadkach zachęca się pisarzy do skontaktowania się z osobą, której dotyczy zarzut, z wyszczególnieniem ich i zapewnieniem im czasu na komentarz. Każdy pisarz, który czuje, że ma taką historię, powinien natychmiast skontaktować się z zespołem redakcyjnym, aby omówić właściwy proces.

Źródła kompensacyjne

ESTNN nigdy nie płaci za rozmowy kwalifikacyjne. To stanowisko nie podlega negocjacjom.

Konflikt interesów i ujawnianie informacji

Dobrą zasadą jest to, że jeśli zadajesz pytanie, czy jest to konflikt interesów? Prawdopodobnie tak jest. Ustalenie, czy zgłaszanie osoby lub problemu byłoby konfliktem interesów, jest ważnym krokiem, jaki muszą podjąć wszyscy pisarze, gdy podchodzą do historii. Zadaj sobie kilka prostych pytań: Czy jestem zaangażowany finansowo lub osobiście w temat tej historii? Czy tematem opowieści jest bliski przyjaciel, członek rodziny lub ktoś znaczący? Pisarze nie powinni zgłaszać tematów, w których występuje konflikt interesów. Gdy nie są pewni, czy historia stanowi konflikt interesów, autorzy powinni omówić ją z jednym z członków zespołu redakcyjnego.

Ujawnianie dostarczonych materiałów

Ilekroć ESTNN otrzymuje grę lub przedmiot do przejrzenia, powinniśmy ujawnić to w artykule, aby czytelnik był tego świadomy.

Prezenty

Autorzy ESTNN nie przyjmują prezentów ze źródeł, organizacji ani innych tematów / postaci, o których informujemy. Wszelkie otrzymane prezenty zostaną zwrócone nadawcy lub przekazane w formie darowizny. Istnieją pewne wyjątki i zachęcamy pisarzy do kierowania się zdrowym rozsądkiem. Dzielenie się pizzą podczas wydarzenia na żywo z PR-owcem organizacji jest w porządku. Przyjmowanie przedmiotu lub darowizny o wartości większej niż 20 USD nie jest właściwe.

Zawartość graficzna

ESTNN nie ma powodu, aby publikować treści graficzne, w tym nagość lub treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, nieuzasadnioną przemoc i skrajne wulgaryzmy. To powiedziawszy, ESTNN to strona, która obejmuje branżę gier i e-sportu, a więc łagodne wulgaryzmy, szczególnie podczas cytowania osoby, mogą być tolerowane.

Wywiady

Ponieważ ESTNN ma zdalną, globalną siłę roboczą i przeprowadza wiele wywiadów online, pytania można zadawać osobom przeprowadzającym wywiady z wyprzedzeniem. Ważne jest również zapewnienie czasu na reakcję źródeł ze względu na elastyczny i szybki charakter e-sportu. Drużyny często podróżują między miastami i krajami, aby grać na wydarzeniach, więc wywiady, zwłaszcza po stronie graczy, mogą zająć trochę czasu. Bądź jak najbardziej elastyczny w terminach. Dobra zasada to dwa tygodnie. Wywiady e-mailowe są dozwolone, pamiętaj, aby zachować zapis rozmów e-mailowych na wypadek, gdyby redaktor musiał je przejrzeć, aby rozwiązać problem związany z atrybucją lub korektą. Wywiady wideo/głosowe przez Discord lub Hangouty Google są również dozwolone. Jeśli jednak przeprowadzasz wywiad wideo / głosowy, konieczne jest, aby autorzy zapewnili, że przechowują nagranie tego wywiadu dla celów etycznych i zgodności. Pisarze mogą używać OBS do nagrywania filmów bez przesyłania ich na kanał lub serwer. Jeśli nie wiesz, jak skonfigurować ten program, skontaktuj się z Elianą w niezgodzie personelu, a ona ci pomoże. Zawsze pamiętaj, aby poinformować źródła, że ​​ich wywiad jest zarejestrowany i zostanie nagrany przed rozpoczęciem. ESTNN nie akceptuje ani nie oferuje rozmów telefonicznych ze względu na zdalny charakter naszej siły roboczej i różne przepisy dotyczące nagrywania rozmów telefonicznych.

Podróże, śmieci i uczestnictwo w wydarzeniach

W przypadku zaproszenia ESTNN do wzięcia udziału w wydarzeniu, pisarze nie mogą przyjmować funduszy na podróż, zakwaterowanie lub zakwaterowanie od organizatorów wydarzenia, chyba że zostaną poinformowani przez redaktora naczelnego, że jest to właściwe. Jeśli ESTNN zaakceptuje podróż lub zakwaterowanie w historii, zostanie to ujawnione w kopii treści utworu.
100% Reputacji Esports News Zasób 2021